Deel I

Datum Plaats Startuur Einduur Beschrijving Uren
2006-04-05 Newtec 14:30 15:30 - kennismaking met Newtec stagebegeleider en opdracht 01u 00m
2006-04-06 Thuis 11:00 12:00 - uitwerken stage opdracht in een simpel word documentje; wat snap ik? wat snap ik niet? 01u 00m
2006-06-23 Newtec 15:30 16:30 - verdere bespreking stageopdracht, tijdsduur en verdeling werk
- tekenen stagecontract
01u 00m
2006-06-24 Thuis 09:45 12:30 - verzamelen van labo-opdrachten en projecten rondom J2EE (zie 4III) voor externe stagebegeleider 02u 45m
2006-06-26 Thuis 13:00 18:00 - installeren nodige programma's (ANT, Tomcat, Apache, MySQL, PHP, ...) voor thesiswebsite als voor stageopdracht
- lezen eerste 32 pagina's van cursus: Webtechnologie 4e jaar III
- bekijken labo opdrachten
05u 00m
2006-06-29 Thuis 13:00 18:00 - aanmaken thesiswebsite
- aanmaken database voor logboek
- invullen van logboek
- afwerken van details
05u 00m
2006-07-29 Thuis 13:00 18:00 - lezen cursus Webtech (4e jaar) 05u 00m
2006-07-30 Thuis 19:00 24:00 - afhandelen cursus Webtech
- bekijken van enkele voorbeelden
05u 00m
2006-07-31 Thuis 00:00 01:00 - bekijken labo opdrachten (eindelijk tot stand brengen van een klein project!) 01u 00m
  Newtec 09:30 18:00 - kennismaking met collega's, bedrijf en bureau
- configureren PC (Ubuntu, Eclipse, MySQL, Tomcat, ANT,... )
08u 30m
  Thuis 19:00 20:00 - na wat gepruts met MySQL onder Gentoo heb ik maar besloten om ook Ubuntu te installeren op mijn desktop PC
- het gedeelte "Stage" aangevuld op mijn website
01u 00m
2006-08-01 Newtec 08:20 17:15 - op gang trekken project: "Inschrijvingen Alumni" (cfr eindproject 4ejaars)
- bij het opstarten van Tomcat kreeg ik telkens maar nullpointerexceptions
- volledige middag zitten op zoeken en uiteindelijk geen oplossing gevonden
08u 55m
  Thuis 19:00 20:00 - nog maar eens proberen op laptop (waar nog Gentoo op draait) Eclipse en PHP5 te installeren
- veel problemen wegens de nieuwe versie van java-sun-sdk ( overschakeling van versie 1.4.2 -> 1.5.0.2 )
01u 00m
2006-08-02 Newtec 08:22 12:36 - "Inschrijvingen Alumni" (project uit 4III) uiteindelijk tot stand gebracht (dankje Ruben!)
- grondig bekijken van alle files!
04u 14m
  Newtec 13:33 14:30 - lezen informatie over Maven (http://maven.newtec.com en http://maven.apache.org) 00u 57m
  Newtec 14:30 15:45 - meeting met Ruben en Sven
- bespreken Maven (hoe werkt dit? wat kunnen we er mee doen? wat staat er morgen op het programma?)
01u 15m
  Newtec 15:45 17:15 - logboek bug gefixed; bij "Stage" een sectie aangevuld waar ik al mijn problemen/oplossingen ga opslaan 01u 30m
  Thuis 19:15 20:15 - installeren nodige programma's op desktop pc @ Home (Ubuntu) => alles gaat vlot, dan nog eens geprobeerd op laptop (Gentoo) maar alles loopt fout. Morgen stap ik over naar Xubuntu want ik heb al teveel tijd verloren 01u 00m
2006-08-03 Newtec 08:20 11:22 - opzetten nieuw testproject (cfr. "Hello World"), maar nu met Maven. JSP-pagina en servlet getest (met succes!) 03u 02m
  Newtec 11:22 12:36 - installatie en configuratie CVS client
- uittesten CVS: hoe werkt dit? wat kan ik er mee doen?
01u 14m
  Newtec 13:05 14:11 - installatie en configuratie JUnit: wat kan ik er mee doen?
- uittesten van een klein voorbeeldje calculator.java
01u 06m
  Newtec 14:11 17:08 - opstarten repository-tool project
- aanmaken login-page, wat problemen ondervonden met het laden van afbeeldingen omdat die blijkbaar geblokkeerd werden
02u 57m
  Thuis 21:30 22:45 - Gentoo opgegeven en overgeschakeld naar Kubuntu @ laptop
- geen problemen gehad bij installatie, alle programma's die nodig zijn voor op Newtec staan er op, wel nog niet geconfigureerd
01u 15m
2006-08-04 Newtec 08:23 10:15 - configureren programma's op laptop: eindelijk kan ik nu alles op laptop doen! 01u 52m
  Newtec 10:15 10:30 - meeting met Sven: wat is CVS? hoe gebruiken? + grondige uitleg hoe te gebruiken in Eclipse 00u 15m
  Newtec 10:30 12:46 - uitwerken login-pagina, fout-pagina en controller servlet 02u 16m
  Newtec 13:23 14:02 - verder uitwerken controller servlet
- problemen gehad met Java ( ik werk nu op mijn laptop ) => vergeten M2_HOME variabele toe te voegen aan Eclipse
00u 39m
  Newtec 14:02 15:10 - meeting met Sven en Ruben
- grondige uitleg over wat mijn taak is in de ganse keten: wat moet mijn webapplicatie zeker kunnen? wat mag er niet gebeuren?
01u 08m
  Newtec 15:10 17:13 - uitschrijven opvatting van repository tool in OpenOffice: wie mag, kan en zal wat doen als gebruiker? 02u 03m
2006-08-07 Newtec 08:33 12:26 - aanvullen document: Description Repository Tool 03u 53m
  Newtec 12:58 13:50 - verder afwerken document: "Description Repository Tool"
- aanmaken eerste databankschema met Dia
00u 52m
  Newtec 13:50 17:14 - verderwerken aan Repository Tool
- login pagina is af
- inloggen lukt ook als je als role een "developer" hebt
- duidelijkheid brengen met role-manager
03u 24m
  Thuis 18:57 23:45 - thuisgekomen en project proberen opstarten
- inloggen lukte langs geen kanten meer, geen oplossing gevonden; hopelijk kan iemand mij morgen duidelijkheid brengen
04u 48m
2006-08-08 Newtec 08:33 15:12 - verder opzoeken inlogprobleem
- tijdelijk opgelossing gevonden door inlogrestricties aan te passen in web.xml
- images en css worden nu niet meer ingeladen (probleem van kleinere aard...)
- uitwerken main view webapplicatie
06u 39m
  Newtec 15:12 15:40 - meeting met Sven en Ruben
- bespreking geschreven document "Description Repository Tool"
- welke opvattingen heb'k nog verkeerd?
- bespreking verloop van de dag en morgen (9 augustus)
- nachecken begin van project code (klasse structuur,...)
00u 28m
  Newtec 15:40 17:04 - aanpassen OpenOfficeDocument "Descripton Repository Tool"
- begonnen met uittekenen op papier van de verschillende pagina's die zullen moeten aanwezig zijn (schets)
01u 24m
2006-08-09 Newtec 08:24 11:02 - aanpassen document: "Description Repository Tool"
- uitschrijven UseCases
- uittekenen verschillende pagina's
02u 38m
  Newtec 11:02 12:39 - oplossen probleem met inloggen door web.xml aan te passen
- begonnen met "Lookup releases" te schrijven
01u 37m
  Newtec 13:22 17:16 - aanmaken pagina's rond "Releases", overzicht krijgen lukt volledig
- nu nog het overzicht krijgen van de bijhorende Artifacts
03u 54m
2006-08-10 Newtec 08:22 13:04 - verder aanmaken webpagina's : "Lookup Releases" en "Create releases" 04u 42m
  Newtec 13:24 17:10 - aanmaken alle belangrijke pagina's
- afwerken van "Uploading software" qua frontend
- begonnen aan sectie "Releases"
03u 46m
2006-08-11 Newtec 08:21 17:22 - afwerken loginpage
- afwerken "Upload Software"
- afwerken "Releases" (er zit nog een kleine bug rond de checkboxen "Disabled" en "Finished" !!! )
- opzetten "Profiel- en User Admin" pagina
09u 01m
2006-08-12 Thuis 20:30 22:30 - opkuisen PHP en HTML code van site
- 1u30 bezig geweest met mijn site compatible te maken met IE
- aanmaken "Downloads"-sectie
- HTML code valideren door W3.org
02u 00m
2006-08-13 Thuis 19:54 21:55 - oplossen bug rond checkboxen "Disabled:" en "Finished:" op "Edit Releases"
- begonnen met code volledig te voorzien van Javadoc
- herbekijken code, bepaalde stukken herschreven (korter en vooral duidelijker)
- voorzien van extra commentaar bij bepaalde stukken code
02u 01m
  Thuis 22:45 24:00 - verder overlezen Java klassen
- aanvullen Javadoc
- sommige stukken Java code herschreven
01u 15m
2006-08-14 Thuis 00:00 00:33 - aanpassen en verbeteren ControlServlet
- alle Java klassen up to date en afgewerkt
- begonnen met JSP-pagina's te herbekijken en valideren adhv w3.org en browser-compatible maken met IE
00u 33m
  Newtec 09:09 16:56 - afwerken pagina "Profile"
- testen "Profile"
- afwerken pagina "Usermanagement"
- testen "Usermanagement"
07u 47m
2006-08-15 Newtec 09:11 12:46 - afwerken pagina: "Logbook"
- afwerken pagina: "Check DB consistency"
- begonnen met valideren van alle HTML pagina's
- opkuisen HTML code (uitlijnen,...)
- de Action Servlets nalezen en voorzien van commentaar
03u 35m
  Newtec 13:24 17:17 - verder nalezen code
- commentaar plaatsen
- opkuisen code
- aanmaken pagina: "Platforms"
- begonnen met uittekenen van het schema van de ganse keten waar ik eigenlijk maar een deel uitmaak
03u 53m
2006-08-16 Newtec 08:11 12:43 - opzetten van een testprogramma'tje dat een tar file extract, de inhoud checkt, files selectief er uit haalt, files verplaatst en terug tarren
- gebruiken van voorgaande code in "Repository-tool"
04u 32m
  Newtec 13:20 17:15 - afwerken pagina "Uploading software" (backend)
- opkuisen code
- plaatsen van commentaar
- begonnen met testen maar er zitten blijkbaar nog enkele bugs in
03u 55m
2006-08-17 Newtec 08:22 12:50 - afwerken pagina: "Download Software"
- begonnen met debuggen en controleren of backend wel goed draait
04u 28m
  Newtec 13:24 17:24 - vrij wat "bugs" gevonden bij "Upload Software"
- begonnen met de logboekentries aan te vullen bij "Upload Software"
04u 00m
2006-08-18 Newtec 08:23 12:49 - afwerken logbookentries
- afwerken "Check DB consistency"
- alle constanten samenbundelen in nieuwe map src\resources en configuratiebestandje maken
04u 26m
  Newtec 13:20 14:02 - afwerken laatste stukjes
- controleren of alles in orde is (want straks meeting met Sven en Ruben)
00u 42m
  Newtec 14:02 18:01 - meeting met Sven en Ruben
- opzetten project op Svens laptop
- uittesten applicatie
- bespreken wat nog verder kan gedaan worden
03u 59m
2006-08-21 Newtec 08:23 12:43 - overplaatsen configfile naar externe plaats: /etc/paim/settings
- lezen PDF: Threads in Java 1.5.0 (jammer genoeg op school de oude manier van threads (java.lang) geleerd ...)
- opzetten testprogramma'tje
04u 20m
  Newtec 13:20 17:20 - verderlezen PDF over threads
- implementeren threads
- uittesten
- autorefresh implementeren
- jjguidelines geïnstalleerd, maar configuratie mislukt
04u 00m
2006-08-22 Newtec 08:20 12:49 - proberen configureren van "Checkstyle" plugin
- hulp gekregen van de 'lokale Eclipse' specialist op Newtec
- momenteel 4553 stijlfouten in mijn code
- volledige morgen bezig geweest met opkuisen code: 2098 fouten over
04u 29m
  Newtec 13:20 17:14 - verder opkuisen code adhv van de "Checkstyle" plugin
- nog 58 stijlfouten ...
03u 54m
2006-08-23 Newtec 08:16 12:49 - afwerken opkuisen code met "Checkstyle" plugin
- testen, debuggen en afhandelen "Uploading software" in threads
04u 33m
  Newtec 13:20 17:15 - afwerken allerlei kleine details die vorige week vrijdag besproken waren
- begonnen met het role systeem uit te breiden naar "Customer"
03u 55m
2006-08-24 Newtec 08:26 12:35 - invoeren nieuwe rol: "Customer" => testen, debuggen, afwerken
- userbeheer bugvrij maken (je kon de admin verwijderen waardoor je niet meer in de webapp kan)
04u 09m
  Newtec 13:03 17:28 - statische configuratie voor database
- aanmaken van user "admin"
- configureren van de user "admin"
- herzien van "Download" en "Edit" releases
- uitbreiden naar 2 dropdownboxen (platform,releaseversion)
04u 25m
  Thuis 18:57 20:50 - begonnen met opsplitsen van "Download"-action en "Edit"-action
- momenteel alles in 1 actie => code werd overladen met if/else structuren
01u 53m
2006-08-25 Newtec 08:39 12:57 - afwerken van de opsplitsing acties "Download" en "Edit"
- opzoeken probleem rond textarea
- task en threads in een container klasse plaatsen
04u 18m
  Newtec 13:14 17:59 - aanbrengen layout webapplicatie 04u 45m
2006-08-28 Newtec 08:35 12:58 - opkuisen HTML code
- begonnen met user authentication via LDAP
04u 23m
  Newtec 13:17 16:00 - oplossing gevonden voor inloggen van gebruikers die niet/wel in LDAP zitten 02u 43m
  Thuis 19:37 20:50 - oplossen bug in "Upload software" (een niet afgehandelde filename -- wegens error bv -- kon achteraf niet meer opnieuw gebruikt worden) 01u 13m
2006-08-29 Newtec 08:23 12:53 - verder nakijken "Upload software"
- herzien van code
- oplossen van enkele bugs
04u 30m
  Newtec 13:17 17:46 - uitbreiden "Check Database Consistency"
- aanpassen DDL
- aanpassen foreign keys
04u 29m
2006-08-30 Newtec 08:28 12:45 - koppelen van LDAP-server aan webapplicatie 04u 17m
  Newtec 13:15 17:45 - afwerken koppeling tussen LDAP en webapplicatie
- begonnen aan Maven site te schrijven
- updaten "User Admin Panel" (uitbreiden) als ook profielpagina
04u 30m
  Thuis 19:35 20:50 - verder schrijven aan Maven site (inloggen, installatie en configuratie van mijn webapplicatie) 01u 15m
2006-08-31 Newtec 08:23 12:45 - uitbreiden "Upload software"
- zowel RPM's als ISO's zullen kunnen worden geplaatst in de Repository Tool
- RPM info wordt nu gehaald via het commando: "rpm"
04u 22m
  Newtec 13:24 17:15 - verderschrijven aan documentatiesite 03u 51m
2006-09-01 Newtec 08:18 12:34 - uitbreiden van "Download software" met threads 04u 16m
  Newtec 13:04 17:45 - trachten om mijn webapplicatie op zijn definitieve plaats (server) te plaatsen 04u 41m
2006-09-04 Newtec 08:36 12:43 - toevoegen van emailnotificatie functie 04u 07m
  Newtec 13:12 18:03 - inbouwen van filter op logboek 04u 51m
2006-09-05 Newtec 08:18 12:34 - mogelijkheid implementeren voor het verwijderen van releases en platforms 04u 16m
  Newtec 13:12 17:24 - aanpassen usersmanagement
- users kunnen verwijderd worden als ze nergens aan gekoppeld zijn (releases,logbook,...)
04u 12m
2006-09-06 Newtec 08:28 12:34 - uitbreiden en afwerken "Check DB Consistency" 04u 06m
  Newtec 12:59 17:04 - opwerpen van RepoExceptions ipv de database een SQLException te laten opwerpen (bv: vervang "Duplicate entry" door "deze ... bestaat al in de database" 04u 05m
2006-09-07 Newtec 08:20 12:58 - begonnen met de configuratiegegevens te verplaatsen van ResourceBundle naar de database 04u 38m
  Newtec 13:40 17:32 - afwerken van configuratiemanagement
- meeting met Sven en Ruben (bespreking hoe afhandeling loginmodule, overlopen van de webapplicatie in het kort)
03u 52m
2006-09-08 Newtec 08:18 12:31 - icons toevoegen
- "out of disk space"-error implementeren
- shortlinks aanmaken
- "Profile" pagina updaten
- userbeheer uitbreiden voor ldap (meer bepaald: synchronisatie)
04u 13m
  Newtec 13:07 17:55 - webapplicatie laten valideren door validator.w3.org
- verderschrijven aan documentatiesite
04u 48m
2006-09-11 Newtec 08:33 12:34 - schrijven Maven-documentatiesite 04u 01m
  Newtec 13:04 17:15 - afwerken documentatiesite
- begonnen met herlezen source code tot IT-manager mij kwam opzoeken om webapplicatie op definitieve plaats te zetten
- webapplicatie krijgen we niet aan de gang
- op mijn server => Tomcat 5.5, op de Debian server => 5.0
04u 11m
  Thuis 21:20 22:59 - oplossen bug rond inlogprobleem op de 5.0 versie van Tomcat
- nu echter security problemen bij het openen van de connectie met de database
01u 39m
2006-09-12 Newtec 08:24 12:30 - verderzoeken waarom mijn webapplicatie niet wil werken op de 5.0 versie van Tomcat
- securityexceptions zijn opeens weg, geen errors meer
- toch wil het inloggen niet lukken
04u 06m
  Newtec 12:41 18:27 - uiteindelijk 5.5 versie gekregen op server waardoor webapplicatie direct van start ging
- documentatiesite uitgebreid met informatie over database
- SMTP-server bug opgelost voor Stephane
- lezen: ModDav
05u 46m
2006-09-13 Newtec 08:23 12:34 - verderlezen van informatie over WebDav
- uittesten van WebDav
- installeren voor Repository-Tool en uiteindelijk alles documenteren op thesis-site
04u 11m
  Newtec 13:04 17:58 - invoegen van nieuwe rol "Administrator"
- verder bug opgelost rond het "Navigation" menu in IE
04u 54m
2006-09-14 Newtec 08:23 12:34 - herlezen van code en documentatiesite
- nog enkele klein HTML aanpassingen gedaan
04u 11m
  Newtec 13:29 18:20 - meeting met Ruben en Sven
- controle van webapplicatie op definitieve server
- er zijn nog enkele plaatsen in webapplicatie waar ik bepaalde zaken kon veranderen
- verlanglijstje opgesteld en begonnen met (laatste :p) verlanglijstje af te werken
04u 51m
2006-09-15 Newtec 09:03 12:34 - afwerken verlanglijstje Sven en Ruben (~ kleinigheden) 03u 31m
  Newtec 13:15 18:25 - verlanglijstje afwerken
- grote check up
- alles naar CVS committen en uitleg mailen naar IT - manager.
- c ya Newtec :-( ...
05u 10m
2006-11-24 Hogent 13:15 14:15 - afspraak met mevr. Ongenae
- vooral overlopen van stageopdracht en bekijken thesisvoorstel
01u 00m
  Thuis 15:15 18:45 - proberen installeren van Suse op desktop PC
- Suse draait ook op LinuxBlade4, de machine waar de buildtool op zal moeten komen
03u 30m
2006-12-01 Thuis 14:30 15:15 - uitzoeken waarom Grub niet wil laden bij het opstarten van mijn Suse desktop => geen oplossing gevonden 00u 45m
2006-12-05 Thuis 18:50 20:45 - Suse kunnen laden door op te starten met de Gold Master CD
- bij installatie kiezen voor: "Eerder geÏnstalleerde distributie laden"
- hierdoor kon ik de fout op Grub omzeilen
- verder afwerken van Suse machine
01u 55m
  Thuis 21:20 22:12 - beginnen met bekijken van Latex (dankzij Stoffel's voorbeeld)
- begonnen met schrijven van eigen uitgebreid thesisvoorstel
00u 52m
2006-12-08 Thuis 00:00 01:00 - verderschrijven aan uitgebreid thesisvoorstel 01u 00m
  Thuis 01:00 02:37 - installeren van Xen 3.0 op Suse Desktop
- configuren
- ik heb moeten stoppen bij de configuratie omdat ik een LVM group nodig heb
- aangezien mijn partitietabel en Grub toch niet willen samenwerken, ben ik van plan te herbeginnen met versie 10.2 (deze zou mogelijks een betere versie kunnen zijn)
01u 37m
2006-12-13 Newtec 09:30 12:00 - bespreken voorlopig thesisvoorstel
- overlopen van de hele keten en heel grondige uitleg gekregen over thesis zelf van Ruben, Sven en Koen (de Xen specialist!)
02u 30m

Totaal aantal uren: 359u 4m


Deel II

Datum Plaats Startuur Einduur Beschrijving Uren
2007-02-02 Newtec 13:30 18:30 - opstarten PC
- controleren of alles nog werkt
- lezen online informatie Xen
- samenvatten in OpenOffice document
05u 00m
2007-02-06 Newtec 08:25 12:45 - installeren en configureren van Xen
- uittesten configuratie
04u 20m
  Newtec 13:10 17:27 - zoeken hoe ik een simpele C++ file kan versturen naar mijn Xen instantie
- zoeken hoe ik een C++ file op domU kan laten compileren
- zoeken hoe ik het resultaat terug naar dom0 sturen
04u 17m
2007-02-07 Newtec 08:34 12:40 - opzetten MySQL database
- schrijven Java programma die XML zal parsen en info uit database zal halen
04u 06m
  Newtec 13:05 16:45 - Bash script beginnen schrijven die in feite controle zal hebben over het builden van software op mijn Xen instantie 03u 40m
2007-02-08 Newtec 08:38 12:30 - script geschreven die het ip-adres van de Xen instantie meedeelt aan dom0
- afwerken builder.sh
- prototype nagekeken
03u 52m
  Newtec 13:22 17:45 - opbrengen Java build machine
- updaten stukje "Eindwerk" op thesissite
04u 23m
2007-02-09 Newtec 08:23 12:13 - meer testen doen met het buildscript
- toevoegen van layout en commentaar
- SSH vlotter doen laten verlopen
03u 50m
  Newtec 13:02 17:05 - afwerken PDF met documentatie over buildtool
- aanmaken Openoffice presentatie voor de meeting van volgende week
- opzoeken informatie hoe een Windows image op te brengen via Xen => conclusie: processor nodig die VT enabled is
04u 03m
2007-02-13 Newtec 08:27 12:20 - lezen xen-users maillist
- lezen xen manual
- meeting met Sven
03u 53m
  Newtec 13:01 17:16 - verslag maken van meeting met Sven
- lezen informatie CentOS
- lezen informatie Perl
- brainstormen nieuwe buildfile
04u 15m
2007-02-14 Newtec 08:28 12:22 - downloaden en testen van Xen CentOS images (ook 1tje van Gentoo geprobeerd)
- verderlezen en afhandelen Xen manual
- brainstormen over nieuw buildscript en besloten om de buildtool in Perl te schrijven
- lezen manual Perl
03u 54m
  Newtec 13:02 17:15 - lezen manual Perl (perl.com)
- uittesten voorbeeldjes
04u 13m
2007-02-15 Newtec 09:02 12:26 - lezen "Learning Perl"
- oefeningen maken op "Perl Syntax"
03u 24m
  Newtec 13:06 17:20 - lezen Perl Regular Expression
- lezen Pattern Matching Perl
04u 14m
2007-02-16 Newtec 08:48 12:22 - lezen Perl Data Structures Cookbook
- lezen "Mark's very short tutorial about references"
- lezen Manipulating Arrays of Arrays in Perl
- lezen Processing XML efficiently with Perl and XML::Twig
03u 34m
  Newtec 12:55 17:26 - oefeningen maken op Perl
- spelen met XML en Perl
- nieuwe opvatting van buildscript (nu met Perl en XML) documenteren
04u 31m
2007-02-20 Newtec 08:32 12:22 - verder uitwerken documentatie over nieuw buildscript
- opmaken planning voor komende weken => leggen van deadlines
- begonnen met buildenvironments.xml op te stellen
03u 50m
  Newtec 13:09 18:16 - uitwerken buildscript waarin buildenvironments.xml en release.xml (dependencies) op elkaar gemapt worden
- meeting met Sven en Ruben
05u 07m
2007-02-21 Newtec 08:20 12:23 - opvatting stap 1 van buildproces herbekijken want daar waren gisterenavond wat misverstanden rond
- opzoeken hoe software uniform laten installeren op virtuele buildmachine
04u 03m
  Newtec 13:06 17:15 - uittypen nieuwe opvatting van buildscript (betrekking tot 1e stap)
- op papier uitschrijven wat buildtool precies doet
- kijken als ik geen dingen over het hoofd zie
04u 09m
2007-02-22 Newtec 08:24 12:12 - begonnen met Wiki pagina's over builden van tools te lezen
- bekijken wat nog moet aangepast worden aan mijn buildtool
- converteren gegevens naar versie 1.3
03u 48m
  Newtec 12:52 17:45 - meeting met Sven en Kris
- bespreken versie 1.3
- nieuwe versie schrijven => 1.4
04u 53m
2007-02-23 Newtec 08:24 12:20 - verder schrijven aan nieuwe documentatie van buildtool 1.4 03u 56m
  Newtec 13:05 17:35 - opzoeken informatie over Build Dependencies 04u 30m
2007-02-27 Newtec 08:28 12:35 - lezen informatie: Mock & Plague
- uittesten Dependency Graph in C++
04u 07m
  Newtec 13:12 18:15 - lezen Amazon Elastic Compute Cloud
- aanpassen buildtool 1.4
- Build Service van openSuse uitdokteren
05u 03m
2007-02-28 Newtec 08:27 12:25 - verder uitdokteren Build Service
- trachten simpel Java project te compileren op de externe Build Service
- problemen met Debian build.deb file
03u 58m
  Newtec 13:05 17:50 - verder proberen te builden via BS
- meeting met Sven
04u 45m
2007-03-01 Newtec 08:50 12:30 - oplossen probleem met build.deb
- proberen builden van eigen package => lukt nog steeds niet
- een ander gekend package lukt wel
03u 40m
  Newtec 13:00 17:00 - lezen informatie over .spec files
- verder proberen op de buildservice "Hello World!" in Java te laten builden
04u 00m
2007-03-02 Newtec 08:50 12:35 - eindelijk gelukt met de juiste .spec file mijn Java project te compileren
- begonnen met documenteren buildservice
- verdere uitleg gevraagd op #opensuse-buildservice (irc.freenode.net)
03u 45m
  Newtec 13:15 17:30 - afwerken documentatie rond Build Service van openSUSE
- begonnen met nieuwe versie van buildtool te schrijven => versie 1.5
04u 15m
2007-03-06 Newtec 08:30 12:10 - lezen en uitproberen Plague & Mock (Fedora Project) 03u 40m
  Newtec 12:40 17:10 - afwerken Plague & Mock
- nadenken hoe ik de verschillende soorten dependencies uniform zal kunnen afhandelen => buildtool 1.5.1
04u 30m
2007-03-07 Newtec 08:28 12:40 - verderschrijven aan openSUSEBuildService.pdf en buildtool_1_5_2.pdf
- meeting: voorleggen PDF's aan Sven & Ruben
- bespreken documenten
04u 12m
  Newtec 13:10 18:45 - meeting met "darix" van openSUSE
- teammeeting
- verder meeting met "darix"
05u 35m
2007-03-08 Newtec 08:37 12:35 - documenteren meeting met "darix"
- vervolgens meeting met Sven & Ruben
03u 58m
  Hogent 13:30 14:50 - meeting met intere promotor 01u 20m
  Hogent 15:15 16:45 - trachten "darix" nog op IRC te vinden voor verder gesprek over Build Service
- uitzoeken hoe ik de Build Service moet lokaal (dus op Newtec) draaien
01u 30m
2007-03-09 Newtec 08:37 12:40 - installeren OBS op Fedora Core 6 04u 03m
  Newtec 13:10 17:30 - verder proberen met installatie van OBS op FC 6
- opgegeven wegens problemen met ruby-fcgi
- vervolgens proberen op Ubuntu
- ook opgegeven wegens geen .deb files
- proberen op Suse 10.0 Xen image
- opgegeven wegens problemen met netwerkinstellingen
04u 20m
2007-03-13 Newtec 08:30 12:30 - begonnen met installatie van OBS op CentOS samen met Sven en Johan 04u 00m
  Newtec 13:00 18:10 - installatie afronden van OBS op CentOS (EINDELIJK!!!)
- begonnen met configureren
05u 10m
2007-03-14 Newtec 08:28 12:50 - afronden configuratie OBS
- uittesten
04u 22m
  Newtec 13:15 17:35 - configureren van OBS voor bootstrapper
- inchecken in CVS
04u 20m
2007-03-15 Newtec 08:40 18:20 - verder uittesten OBS
- opnieuw bootstrappen
- opschrijven bugs
- bugs proberen op te lossen
09u 40m
2007-03-16 Newtec 08:37 12:15 - oplossen Ruby bugs
- verder uittesten
- oplossen bugs
03u 38m
  Newtec 12:45 17:00 - terug begonnen met alles opnieuw te bootstrappen
- geprobeerd systematisch alles aan te passen op OBS, als op CVS => na 8 keer bootstrappen toch ontdekt dat ik niet alles zo deftig had overgetypt
- 17u alles kunnen inchecken
04u 15m
2007-03-20 Hogent 08:45 09:40 - overlopen met interne thesisbegeleider wat er op de eerste 6 weken gepresteerd is 00u 55m
  Newtec 10:11 12:20 - documenteren OBS
- aanvullen documentatie wat ik vorige week gedaan heb
02u 09m
  Newtec 12:45 18:15 - verder uittesten OBS 05u 30m
2007-03-21 Newtec 09:02 12:30 - aanbrengen laatste documentatie OBS
- aanvullen scriptie met info over OBS
- opstellen nieuwe planning
03u 28m
  Newtec 13:05 18:00 - verdergeschreven aan scriptie
- teammeeting
04u 55m
2007-03-22 Newtec 08:57 12:40 - klassendiagram aangemaakt buildtool
- opstellen scenario's
- begonnen met schrijven van het parsen van releasenote.xml en buildenvironments.xml in Perl
03u 43m
  Newtec 13:15 17:15 - verderschrijven aan het parsen van de XML files
- selecteren en opbrengen van de juiste Xen image
04u 00m
2007-03-23 Newtec 08:40 12:40 - schrijven functie die de juiste buildmachine selecteert in Perl 04u 00m
  Newtec 13:15 18:05 - opstellen config file voor Xen uit XML bestand
- opbrengen Xen image
- laten builden van project
- controleren of builds goed lukken
04u 50m
2007-03-27 Newtec 08:39 12:30 - verder programmeren aan builden van single project
- meeting met Sven en Ruben => bespreken wat ik al heb, en wat ik moet veranderen
03u 51m
  Newtec 13:00 17:00 - builds laten starten op kopies van Xen images zodat het origineel niet kan beschadigd worden
- alles gebeurt nu ook via Logical Volumes ipv file images
04u 00m
2007-03-28 Newtec 08:27 12:30 - buildproces wat aangepast
- code wordt uitgecheckt op het moment dat de image wordt opgebracht en niet vooraf
- veralgemenen proces
04u 03m
  Newtec 13:15 18:05 - logger ingebouwd die nu het hele buildproces logt naar dom0 04u 50m
2007-03-29 Newtec 08:38 12:45 - Xen images een vast MAC adres gegeven, zo wordt bij het ophalen van een IP adres via DCHP telkens hetzelfde adres verkregen => geen verspilling van de leases
- zorgen voor een betere error afhandeling wanneer de build faalt
04u 07m
  Newtec 13:05 17:00 - errorafhandeling met logger volledig afgewerkt
- controleren (en debuggen) als 2 builds parallel kunnen lopen
- controle functie inbouwen die controleert als de build wel degelijk gelukt is
- plaatsen van code in nieuwe objecten
- meer OO-structuur aangebracht
03u 55m
2007-03-30 Hogent 08:45 09:30 - afspraak met interne promotor
- overlopen wat voorbij 2 weken gepresteerd is
- overlopen poster
00u 45m
  Newtec 10:00 12:30 - verder debuggen "test-functie" die controleert of de build successfull is 02u 30m
  Newtec 13:00 17:00 - verderwerken met Centos-Newtec images ipv Centos-4.4-Jailtime
- begonnen met functie te schrijven die on-the-fly buildmachines aanmaakt
04u 00m
2007-04-03 Newtec 08:32 12:40 - begonnen met 2e grote stap in het buildproces => het maken van een nieuwe buildmachine
- nu eigenlijk ingezien dat ik heel wat stukken van stap 1 kan hergebruiken => betere opdeling maken in functies
- controleren als stap 1 nog werkt na opdeling
04u 08m
  Newtec 13:05 17:15 - begonnen met schrijven aan Sources.pm in Perl
- deze klasse zal ervoor zorgen dat nieuwe buildmachines on-the-fly zullen kunnen aangemaakt worden
04u 10m
  Thuis 20:00 21:00 - installatie van Xen 3.0.4 op CentOS
- uittesten van virtuele images
- kijken of mijn versie van de buildtool ook thuis werkt
01u 00m
2007-04-04 Newtec 08:23 12:30 - verschrijven aan Sources.pm
- inlezen van data
- parsen van XML bestand
04u 07m
  Newtec 13:00 18:10 - afwerken Sources.pm
- teammeeting
05u 10m
2007-04-05 Newtec 08:28 12:40 - omzetten proces van /etc/rc.local naar een opeenvolging van ssh commando's => zo kunnen we ook Windows machines behandelen 04u 12m
  Newtec 13:05 17:00 - Jailtime images plaatsen zichzelf altijd in de ARP-cache van dom0
- Newtec image doen dit niet => uitpluizen wat het verschil tussen de images is
03u 55m
2007-04-06 Newtec 08:34 12:35 - begonnen met Sources.pm te koppelen aan builder.pl
- buildmachines worden nu (bijna) on-the-fly aangemaakt
- er is nog een probleem met het testen als de software correct geïnstalleerd is
04u 01m
  Newtec 13:10 16:30 - afwerken functie die nieuwe buildmachine maakt
- begonnen met buildenvironments.xml aan te vullen met nieuwe buildmachine info => voorlopig zie ik nog wat problemen met de XML::Twig
03u 20m
2007-04-10 Newtec 08:27 12:20 - aanvullen functie die XML file (buildenvironments.xml) aanpast
- uittesten functie die nieuwe buildmachine aanmaakt
03u 53m
  Newtec 13:10 17:45 - voorbereiden demo voor morgen
- wat meer layout aangebracht
- fixen van enkele kleine bugs
04u 35m
2007-04-11 Newtec 08:27 12:45 - verder voorbereiden aan demo
- code herlezen, herschikken en commentaar plaatsen
- meeting met VHS en RSA
- bespreken buildtool
04u 18m
  Newtec 13:20 17:35 - bekijken nieuwe planning
- aanbrengen van enkele kleine features die nog gevraagd werden op de meeting
04u 15m
2007-04-12 Newtec 08:37 12:30 - afwerken laatste kleine features
- begonnen met layout van poster aan te brengen en laatste checkups te doen
03u 53m
  Newtec 13:10 17:35 - afwerken poster
- bespreken met Ruben en Sven nieuwe planning + bespreken poster
04u 25m
2007-04-13 Newtec 08:25 12:30 - poster laten zien aan paar mensen van Newtec, nog enkele nuttige tips gehad en die dan ook toegepast
- poster uitgeprint en bekeken hoe de lettertypes meevallen
- afwerken en committen poster
04u 05m
  Newtec 13:00 17:00 - begonnen met nieuwe functie toe te voegen die automatisch het "soort" nieuwe buildmachine selecteert (momenteel moet de gebruiker selecteren uit een lijst, maar in de toekomst wordt dit door de buildtool gedaan. Buildtool matcht voorlopig enkel op OS_NAME en OS_VERSION 04u 00m
2007-04-16 Thuis 20:40 21:30 - schrijven scriptie
- voornamelijk beziggehouden met het aanbrengen van wat layout op de pagina's en voorpagina
00u 50m
2007-04-17 Newtec 08:37 12:30 - functie afgewerkt die een score berekent voor de beste buildmachine (testen en debuggen)
- functie willen uitbreiden naar buildomgevingen die al bestaan => enige onduidelijk over het doel van de functie => meeting wordt gepland
- begonnen met het definiëren van een topreleasenote.xml => terug wat onduidelijk => moet ook herbesproken worden op meeting
- nadenken over structuur scriptie op papier
03u 53m
  Newtec 13:05 17:05 - schrijven scriptie (vooral het omzetten van mijn Engelse documentatiefiles naar het Nederlands)
- nog eens bij de grafische dienst binnengesprongen met het resultaat van mijn testafdruk => nog enkele details aangepast
04u 00m
2007-04-18 Newtec 08:34 13:45 - afwerken thesis-site
- scriptie schrijven (vertalen)
- begonnen met topreleasenote.pm file te schrijven => deze file covert verscheidene releasenotes waardoor je bv 5 releases in 1 keer kan laten builden
05u 11m
  Thuis 20:40 21:40 - site volledig up to date gebracht
- "Stage" sectie op site aangepast - CSS file aangepast - site afgewerkt voor opendeurdag, enkel logboek moet nog herlezen worden
01u 00m
2007-04-19 Hogent 08u45 09:10 - afspraak met interne thesisbegeleider
- bespreken poster, opendeurdag, site en verloop van thesis
00u 25m
  Newtec 09:48 12:25 - voorstellen definitieve versie van poster
- begonnen met functie te schrijven die de requirements van een releasenote.xml bekijkt en controleert als zij een subset definiëren van de topreleasenote.xml
02u 37m
  Newtec 12:55 17:15 - afwerken functie die builenvironmentlimitations controleert
- uitbreiden buildfunctie: kan nu meerdere builds aan
- er blijkt een probleem te zijn met het buildscript => de builds falen
04u 20m
2007-04-20 Newtec 08:30 12:30 - opkuisen logboek thesis site voor opendeurdag
- functie aangepast die nu verschillende nieuwe buildenvironments kan aanmaken
04u 00m
  Newtec 13:00 15:30 - afwerken functie die nieuwe buildenvironments aanmaakt (de functie is zodanig aangepast dat zij in de rol van topreleasenote.xml kan vervuld worden) 02u 30m
2007-04-21 Hogent 12:00 12:20 - presentatie geven (mbv van poster) aan docent + 3 medestudenten 00u 20m
2007-04-23 Newtec 08:41 12:20 - functie uitgebreid en afgewerkt die een juiste buildmachine selecteert
- functie wordt nu ook gebruikt voor bestaande (meerdere) buildmachines (en dus niet alleen de virgin images)
- begonnen met een feature in te voegen die juist 1 release uit een topreleasenote.xml kan builden
03u 39m
2007-04-24 Newtec 12:55 17:00 - optie --build-only RELEASE afgewerkt
04u 05m
2007-04-25 Newtec 08:39 12:00 - testen optie --build-only
- uittesten buildtool
- schrijven scriptie (verder vertalen)
03u 21m
  Newtec 12:25 17:00 - schrijven scriptie (samenvoegen Engelse documenten) 04u 35m
2007-04-26 Thuis 8:40 10:40 - schrijven scriptie (samenvoegen Engelse documenten) 02u 40m
  Thuis 11:00 12:00 - schrijven scriptie (samenvoegen Engelse documenten) 01u 00m
  Thuis 13:00 14:30 - schrijven scriptie (samenvoegen Engelse documenten) 01u 30m
  Thuis 15:00 16:30 - schrijven scriptie (samenvoegen Engelse documenten) 01u 30m
2007-04-27 Thuis 09:00 12:00 - schrijven scriptie
* afwerken Engelse documenten over Buildtool
* layout aangebracht
* voorwoord
* begonnen met uitbreiden Repository - Tool documentatie
03u 00m
  Thuis 13:00 14:30 - schrijven scriptie
* uitwerken technische kant Repository-Tool
* uitwerken gebruik Repository-Tool
* uitwerken Configuratie Repository-Tool
01u 30m
  Thuis 15:00 16:30 - schrijven scriptie
* aanvullen Repository-Tool
01u 30m
2007-04-28 Thuis 13:00 16:30 - schrijven scriptie
* aanvullen Repository-Tool
03u 30m
2007-04-30 Thuis 09:30 12:00 - schrijven scriptie
* afwerken installatie en configuratie documentatie Repository-Tool
* nalezen gebruik Repository-Tool
02u 30m
  Thuis 13:00 14:30 - schrijven scriptie
* aanpassen: "Gebruik Repository-Tool"
01u 30m
  Thuis 15:00 16:30 - schrijven scriptie
* aanpassen "Gebruik Repository-Tool"
01u 30m
  Thuis 17:00 17:30 - schrijven scriptie
* aanpassen "Gebruik Repository-Tool"
00u 30m
2007-05-01 Thuis 09:30 12:00 - schrijven scriptie
* uitdiepen technische kant Repository-Tool
* uitdiepen "Vernieuwende aspecten & technologieën"
02u 30m
  Thuis 13:00 14:30 - schrijven scriptie
* afwerken technisch gedeelte Repository-Tool
* herwerken Repository-Tool
* duidelijke introductie aangebracht
01u 30m
  Thuis 15:00 16:30 - schrijven scriptie
* herwerken Repository Tool
- voorbereiden presentatie voor woensdagmiddag @ Newtec
01u 30m
  Thuis 17:30 18:00 - verderwerken aan presentatie 00u 30m
  Thuis 18:50 19:50 - afhandelen scriptie (stuk Repository Tool) 01u 00m
2007-05-02 Thuis 08:30 11:45 - nalezen scriptie, een voorlopige versie moet straks afgegeven worden aan mijn externe promotor 03u 15m
  Thuis 12:10 13:10 - herbekijken presentatie, afwerken details 01u 00m
2005-05-02 Newtec 14:15 15:15 - herbekijken presentatie
- enkele details aangepast
01u 00m
2007-05-03 Thuis 10:00 12:00 - herschrijven tekst 02u 00m
2007-05-04 Thuis 14:00 16:00 - herlezen scriptie 02u 00m
2007-05-06 Thuis 14:00 16:00 - herwerken scriptie 02u 00m
2007-05-09 Thuis 10:00 12:00 - aanpassen hoofdstuk Buildtool 02u 00m
  Thuis 12:20 13:20 - afwerken hoofdstuk Buildtool 01u 00m
  Newtec 14:30 18:00 - bespreken scriptie
- teammeeting
03u 30m
2007-05-10 Thuis 09:30 12:00 - afhandelen hoofdstuk Buildtool 02u 30m
  Thuis 13:30 14:00 - afhandelen volledige scriptie voor verder overleg met interne promotor 00u 30m
  Hogent 14:30 15:15 - bespreken deel 1 scriptie met interne promotor 00u 45m
  Thuis 19:00 20:00 - scrhijven scriptie
* herwerken Repository Tool
01u 00m
2007-05-11 Thuis 13:00 17:30 - scrhijven scriptie
* herwerken Repository Tool
04u 30m
2007-05-12 Thuis 13:00 16:30 - scrhijven scriptie
* herwerken Repository Tool
03u 30m
2007-05-13 Thuis 13:00 18:00 - scrhijven scriptie
* herwerken Repository Tool
05u 00m
2007-05-14 Thuis 20:00 22:45 - scrhijven scriptie
* herwerken Repository Tool
02u 45m
2007-05-15 Thuis 18:30 23:45 - scrhijven scriptie
* herwerken Repository Tool
05u 15m
2007-05-16 Hogent 08:45 09:30 - afspraak met interne promotor
- bespreken deel II: Buildtool
00u 45m
  Newtec 16:00 18:30 - voorbereiden demo 02u 30m
  Thuis 21:30 23:40 - schrijven scriptie
* herwerken buildtool
02u 10m
2007-05-17 Thuis 18:30 23:30 - schrijven scriptie
* herwerken buildtool
05u 00m
2007-05-18 Thuis 17:00 18:00 - schrijven scriptie
* herwerken buildtool
01u 00m
2007-05-21 Thuis 18:45 24:00 - schrijven scriptie
* herwerken buildtool
05u 15m
2007-05-22 Thuis 15:00 16:30 - schrijven scriptie
* herwerken buildtool
01u 30m
  Sven's Home 20:00 21:35 * bespreken scriptie met Sven 01u 35m
  Thuis 23:00 24:00 schrijven scriptie
* herwerken inleiding
01u 00m
2007-05-23 Thuis 00:00 02:35 - schrijven scriptie
* herwerken Repository-Tool
02u 35m
  Hogent 08:45 09:30 - overlopen scriptie met interne promotor 00u 45m
  Thuis 18:30 24:00 - schrijven scriptie
* herwerken Repository Tool
05u 30m
2007-05-24 Thuis 00:00 00:35 - schrijven scriptie
* herwerken Repository Tool
00u 35m
  Thuis 18:00 24:00 - schrijven scriptie
* herwerken deel Buildtool
* extra figuren gemaak in Visio die verduidelijking brengen
* begonnen met herlezen
06u 00m
2007-05-25 Thuis 00:00 01:00 - herlezen scriptie 01u 00m
  Newtec 08:45 12:40 - voorbereiden demo: buildtool
- demo geven aan interne en externe promotors
03u 55m
  Newtec 13:05 15:25 - nog enkele kleine details aanpassen
- opkuisen PC en IDE schijf met images terug aan Elie De Brauwer gegeven
02u 20m
  Thuis 18:30 19:30 - schrijven scriptie
* schrijven van "Conclusies"
* herschrijven "Inleiding"
01u 00m
2007-05-26 Thuis 22:30 24:00 - schrijven scriptie
* aanpassen figuur: 2WaySat.png
* verbeteren typfouten die mijn vriendin heeft aangebracht
01u 30m
2007-05-27 Thuis 00:00 00:30 - schrijven scriptie:
* verder verbeteren typfouten
00u 30m
  Thuis 14:30 15:00 - schrijven scriptie:
* verbeteren typfouten die mijn moeder heeft gevonden
00u 30m
  Thuis 16:25 17:00 - schrijven scriptie:
* verbeteren typfouten die mijn moeder heeft gevonden (deel 2)
00u 35m
  Thuis 22:30 23:10 - schrijven scriptie
* verbeteren typfouten/zinsconstructies die mijn vriendin nog in deel II gevonden heeft
00u 40m
2007-05-28 Thuis 17:00 20:00 - herlezen scriptie
- afwerken
- scriptie klaarzetten om morgen te laten afdrukken
03u 00m
2007-05-30 Thuis 17:00 17:05 - gedrukte eindwerk bewonderen
- CD's schrijven
- logboek aanvullen
- signing off ...
00u 05m

Totaal aantal uren: 866u 34m